Migraine en depressie verdienen gezamenlijke zorg

Klinische praktijk
Mark A. Louter
Gerthe Veen
Michel D. Ferrari
Frans G. Zitman
Gisela M. Terwindt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1044
Abstract

Samenvatting

  • Migraine en depressie zijn veelvoorkomende aandoeningen met een hoge bidirectionele comorbiditeit: migrainepatiënten hebben een verhoogde kans op een depressie en patiënten met een depressie hebben een verhoogde kans op migraine.

  • Deze comorbiditeit is mogelijk het gevolg van een onderliggend gemeenschappelijk pathofysiologisch mechanisme.

  • Als migraine chronisch wordt, maakt dit de kans op het ontwikkelen van een depressie nog groter en vice versa. Misbruik van migraineaanvalsmedicatie speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een chronische migraine.

  • In de praktijk van huisartsen, psychiaters en neurologen is het van groot belang om alert te zijn op het gelijktijdig voorkomen van migraine en depressie. Het verdient aanbeveling om in de tweede lijn verschillende disciplines te betrekken bij zowel diagnostiek als behandeling van patiënten met comorbiditeit van deze ziekten.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Neurologie: drs. M.A. Louter, arts-onderzoeker (tevens: afd. Psychiatrie); prof. dr. M.D. Ferrari en dr. G.M. Terwindt, neurologen.

Afd. Psychiatrie: dr. G. Veen en prof. dr. F.G. Zitman, psychiaters.

Contact drs. M.A. Louter (m.a.louter@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: auteurs geven wetenschappelijk advies en doen wetenschappelijk onderzoek voor diverse farmaceutische bedrijven die middelen tegen migraine ontwikkelen en/of op de markt brengen. Financiële ondersteuning: dr. G.M. Terwindt ontving een ZonMW-subsidie (nr. 90700217) voor haar onderzoeksaanvraag getiteld ‘Towards shared genetic risk factors for migraine and depression’.
Aanvaard op 22 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het artikel ‘’Migraine en depressie verdienen gezamenlijke zorg’’ legt de nadruk op het veelvuldig tegelijkertijd voorkomen van migraine en depressie.
In het artikel wordt de rol van gemeenschappelijke psychosociale risicofactoren buiten beschouwing gelaten, omdat daarover in de literatuur niet eenduidig gerapporteerd wordt.
De aanbeveling voor de eerste lijn om elke patiënt met de combinatie migraine en depressie naar de tweede lijn te verwijzen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing met als reden dat behandelprotocollen voor deze aandoeningen niet zonder meer naast elkaar uigevoerd kunnen worden, getuigt van onvoldoende inzicht van behandelmogelijkheden in de eerste lijn.
De eerste Nationale Studie in de huisartspraktijk heeft al laten zien dat de comorbiditeit  van depressie en migraine binnen de huisartspraktijk veelvuldig erkend en behandeld wordt, waarbij naast de huisarts ondersteunende eerstelijnsdisciplines als maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen, maar ook de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk van onschatbare waarde blijken.(1)
Wonderlijk toch hoe klachten van beide chronische aandoeningen als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen na het oplossen van problemen van diverse aard.
Het commentaar van de adjunchoofdredacteur van uw tijdschrift ‘’Gelukkig is hoofdpijn niet van de dokters, maar van de patiënten’’ was me uit het hart gegrepen. Die kiezen zelf voor de plek van behandelen: meestal thuis, af en toe bij de huisdokter en heel soms bij de neuroloog of psychiater.

Ge Donker, huisarts, NIVEL

1.   Donker GA, Bijl D, Hutten J, Flierman H, Velden J van der. Hoofdbrekens en kopzorgen. Epidemiologie en handelen van patiënt en huisarts bij migraine en andere vormen van hoofdpijn.  NIVEL rapport, 1992.