Transseksualiteit. IV. Chirurgische mogelijkheden
Open

Stand van zaken
29-09-1992
J.J. Hage en J.J.A.M. Bloem
Zie ook de artikelen op bl. 1893, 1895 en 1898.

De operatieve aanpassing van het lichaam aan het als eigen ervaren geslacht is voor de transseksuele persoon een belangrijk moment tijdens de behandeling. Deze stap is onderdeel van een behandelingsplan en kan slechts na een succesvolle ‘real-life test’ plaatsvinden (deze test is besproken in het vorige artikel). De indicatie tot behandeling is de vaste overtuiging tot het andere geslacht te behoren. De transseksuele persoon dient te beseffen dat het gaat om nagenoeg onomkeerbare ingrepen.

De chirurgische behandeling is onder te verdelen in de orchidectomie of de oöforohysterectomie, de verandering van uitwendige primaire kenmerken en eventueel de chirurgische aanpassing van secundaire geslachtsken merken (tabel). Uitgangspunt voor zowel de patiënt als de chirurg daarbij is dat de anatomie en de functie van het gewenste geslacht optimaal worden benaderd.12

CHIRURGISCH AANGEBRACHTE VERANDERINGEN VAN MANNELIJKE IN VROUWELIJKE RICHTING

Getracht wordt ...