Transseksualiteit. I. Omschrijving, etiologie, hulpverlening
Open

Stand van zaken
29-09-1992
L.J.G. Gooren
Zie ook de artikelen op bl. 1895, 1898-901 en 1901.

Transseksualiteit, de overtuiging lid te zijn van het andere geslacht dan het lichaam aangeeft, is een wonderlijk verschijnsel. Het laat niet na de toeschouwer te verbijsteren. Ooit werd het aangeduid als een monosymptomatische waan – op het punt van geslachtelijke identiteit – maar het is nu duidelijk dat transseksualiteit zich voordoet bij psychisch normaal functionerende mensen.

Het man-of-vrouw-zijn is een eigenschap waar een mens nauwelijks, of eigenlijk helemaal niet, buiten kan treden. Het is niet mogelijk zich werkelijk voor te stellen te behoren tot het andere geslacht. Zolang de geslachtelijke identiteit geheel samenvalt met de biologische karakteristieken van het betreffende geslacht (chromosomale patroon, gonade, genitalia, secundaire geslachtskenmerken) is daar ook geen aanleiding toe. Er doet zich echter een probleem voor wanneer hierin incongruenties optreden.

BIOLOGISCHE ACHTERGRONDEN, GESLACHTSTOEWIJZING

Een klassiek voorbeeld van zo'n incongruentie is de testiculaire feminisatie, tegenwoordig aangeduid als ‘androgeen-ongevoeligheidssyndroom’. Bij deze genetisch bepaalde afwijking is het weefsel ongevoelig voor ...