De differentiaaldiagnose en behandeling van meisjes met het 46XY-karyotype en ondervirilisatiesyndroom

Klinische praktijk
S.L.S. Drop
A.L.M. Boehmer
F.M.E. Slijper
J.M. Nijman
F.W.J. Hazebroek
M.F. Niermeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:665-9
Abstract

Dames en Heren,

De geslachtsdifferentiatie is een buitengewoon complex proces. Tijdens de conceptie wordt het chromosomale geslacht bepaald: in aanwezigheid van een X- en een Y-chromosoom zal de indifferente gonade zich tot testis ontwikkelen. Zonder een Y-chromosoom zullen onder invloed van 2 X-chromosomen ovaria ontstaan. Op grond van verschillende ‘experiments of nature’ weten wij dat bij gonadale differentiatie vele genen betrokken zijn, niet alleen genen van de geslachtschromosomen, maar ook autosomale genen. Gedurende het eerste trimester van de zwangerschap voltrekt zich stapsgewijs de ontwikkeling van de in- en uitwendige geslachtsorganen.1

Rond de 7e week zijn bij zowel XY- als XX-embryo's structuren aanwezig waaruit zich de inwendige geslachtsorganen zullen ontwikkelen: de gangen van Wolff en de gangen van Müller. Onder invloed van het mannelijk hormoon testosteron, afkomstig uit de testes, ontstaan bij het XY-embryo uit de gangen van Wolff de epididymes, de vasa deferentia en de vesiculae seminales. De testis…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Postbus 2060, 3015 GJ Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde, subafd. Endocrinologie: prof.dr.S.L.S.Drop, kinderarts-endocrinoloog; mw.dr.A.L.M.Boehmer, assistent-geneeskundige.

Afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie: mw.dr.F.M.E.Slijper, kinderpsycholoog-psychotherapeut.

Afd. Kinderurologie: dr.J.M.Nijman, kinderuroloog.

Afd. Kinderheelkunde: prof.dr.F.W.J.Hazebroek, kinderchirurg.

Afd. Klinische Genetica: prof.dr.M.F.Niermeijer, klinisch geneticus.

Contact prof.dr.S.L.S.Drop (drop@alkg.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties