Diagnostiek van mannelijk pseudohermafroditisme bij de pasgeborene

Klinische praktijk
F. de Zegher
S.L.S. Drop
J.C. Molenaar
R.J. Scholtmeijer
F.M.E. Slijper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1549-52

Zie ook de artikelen op bl. 1552 en 1556.

Inleiding

De normale foetale geslachtsdifferentiatie is een ingewikkeld proces dat volgens een vast patroon verloopt. Ook geringe stoornissen in dit proces kunnen ingrijpende gevolgen hebben. De aandoeningen die leiden tot een afwijkende geslachtsontwikkeling worden onderverdeeld in vier groepen:

– Aandoeningen van de genitale differentiatie met inbegrip van geslachtschromosoomafwijkingen: zoals XO XY- of XXXY-configuraties

– Vrouwelijk pseudohermafroditisme. Dit betreft XX-individuen met virilisatie ten gevolge van bijv. 21-hydroxylasedeficiëntie (de meest frequente oorzaak van ambigue genitalia bij pasgeborenen).

– Mannelijk pseudohermafroditisme. Dit betreft XY-individuen, waarbij de ontwikkeling in de mannelijke richting gestoord is.

– Tenslotte is er een aantal niet te classificeren aandoeningen, zoals hypospadie, agenesie van de uterus, vagina.

We vatten eerst de complexe normale foetale geslachtsdifferentiatie samen en bespreken vervolgens de pathofysiologie van mannelijk pseudohermafroditisme (MPH). Tenslotte worden enkele richtlijnen gegeven voor de behandeling van pasgeborenen met afwijkingen van de geslachtsdifferentiatie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: F.de Zegher, assistent-geneeskundige; dr.

S.L.S.Drop, kinderarts-endocrinoloog.

Afd. Kinderpsychiatrie: mw.dr.F.M.E.Slijper, kinderpsycholoog.

Afd. Chirurgie: prof.dr.J.C.Molenaar, kinderchirurg.

Afd. Urologie: prof.dr.R.J.Scholtmeijer, kinderuroloog.

Contact dr.S.L.S.Drop

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties