Transseksualiteit. III. De tweede diagnostische fase: de 'real-life test'
Open

Stand van zaken
29-09-1992
A.J. Kuiper, H. Asscheman en L.J.G. Gooren
Zie ook de artikelen op bl. 1893, 1895 en 1901.

De diagnostiek met betrekking tot transseksualiteit verloopt in twee fasen. In de eerste fase, waarover het vorige artikel ging, wordt de diagnose ‘transseksualiteit’ min of meer tentatief gesteld. In de tweede fase, waarin ook de hormoonbehandeling in het kader van een geslachtsaanpassende behandeling start, wordt de diagnose aan de praktijk van alledag getoetst. Dit artikel gaat over deze tweede fase, die ook wel bekend staat als de ‘two-year, real-life test’ en gaat in op de medische, psychologischepsychiatrische en juridische aspecten.1 Na deze fase kunnen de geslachtsaanpassende operatieve ingrepen worden verricht. Daarover gaat het volgende artikel.

REAL-LIFE-TEST

De real-life-test, die in onze kliniek gemiddeld anderhalf jaar duurt, heeft primair tot doel de ‘juistheid’ van de tentatief gestelde diagnose te toetsen, met andere woorden, vast te stellen of er inderdaad sprake is van vermindering van genderdysforie wanneer de patiënt in de rol van het andere geslacht ...