Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij diabetes mellitus: perspectief en problemen

Opinie
R. van Schilfgaarde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:103-5

Zie ook het artikel op bl. 105.

Inleiding

Het binnen normale grenzen houden van de bloedsuikerwaarden wordt als belangrijkste voorwaarde beschouwd om de zogenaamde late complicaties bij patiënten met insuline-afhankelijke diabetes mellitus type I te vermijden. In de gangbare praktijk wordt normoglykemie nagestreefd met individueel aangepaste doseringschema's van insuline onder zorgvuldige begeleiding en controle. Verdere verfijning van de behandeling komt in de toekomst wellicht beschikbaar door ontwikkeling van een continu werkende glucosesensor, die gekoppeld wordt aan een computer-gestuurd en dus geautomatiseerd insuline-toedieningsmechanisme; de ontwikkeling van deze zogenaamde kunstmatige pancreas verkeert thans nog in een experimentele fase.1

Transplantatie van endocrien pancreasweefsel is een principieel andere benadering: niet substitutie van insuline maar substitutie van het insuline-producerende weefsel wordt nagestreefd, en daarmee genezing van de ziekte zelf. Transplantatie van endocrien pancreasweefsel kan op twee manieren worden uitgevoerd. De ene manier is pancreastransplantatie als gevasculariseerd orgaantransplantaat, waarmee niet alleen het endocriene maar ook…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.R.van Schilfgaarde, chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties