De procedure, indicaties en uitdagingen

Transplantatie van eilandjes van Langerhans

Klinische praktijk
Michiel F. Nijhoff
Volkert A.L. Huurman
Jeroen Dubbeld
Arian R. van Erkel
Ton A. Rabelink
Marten A. Engelse
Eelco J.P. de Koning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2201
Abstract

Dames en Heren,

Transplantatie van de eilandjes van Langerhans is een gecompliceerde procedure. Eerst moeten de eilandjes uit het pancreas geïsoleerd worden, waarna transplantatie in de lever kan plaatsvinden. De procedure vindt in Nederland plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum en wordt met succes toegepast bij een kleine groep patiënten. In deze klinische les belichten wij de verschillende klinische toepassingen, te verwachten uitkomsten en beperkingen van eilandjestransplantatie aan de hand van drie representatieve casussen.

Bij alle vormen van diabetes mellitus is sprake van disfunctie of verlies van bètacellen in de eilandjes van Langerhans van het pancreas, of een combinatie hiervan. De bètacel is de meest voorkomende neuro-endocriene cel in een eilandje en produceert insuline, onder andere bij stijging van de bloedglucosewaarde.

Ernstig bètacelverlies wordt onder andere gezien bij patiënten met diabetes mellitus type 1 (DM1) of na een pancreatectomie. Hoe ernstiger het verlies aan bètacellen is, hoe moeizamer de…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. M.F. Nijhoff, internist-endocrinoloog; prof.dr. T.A. Rabelink, internist-nefroloog; dr. M.A. Engelse, bioloog en hoofd laboratorium voor eilandjesisolatie; prof.dr. E.J.P. de Koning, internist-endocrinoloog.

Afd. Heelkunde: dr. V.A.L. Huurman en drs. J. Dubbeld, chirurgen.

Afd. Radiologie: dr. A.R. van Erkel, interventieradioloog.

Contact Correspondentie: prof.dr. E.J.P. de Koning

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs droegen in gelijke mate bij aan dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Michiel F. Nijhoff ICMJE-formulier
Volkert A.L. Huurman ICMJE-formulier
Jeroen Dubbeld ICMJE-formulier
Arian R. van Erkel ICMJE-formulier
Ton A. Rabelink ICMJE-formulier
Marten A. Engelse ICMJE-formulier
Eelco J.P. de Koning ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties