Immunotherapie voor diabetes mellitus type 1

Klinische praktijk
Cornelis R. van der Torren
Bart O. Roep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4268
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • De behandeling van diabetes mellitus type 1 (DM1) is sterk verbeterd, maar beperkt zich tot bestrijding van de gevolgen van de ziekte.

  • De streefwaarden voor glucoseregulatie worden bij slechts 20% van de patiënten behaald.

  • Immuunsuppressie vertraagt het ziekteproces, maar geneest DM1 niet. Immunotherapie streeft naar behoud van insulineproducerende β-cellen en β-celfunctie.

  • Veelbelovende resultaten met immunotherapie in fase 2-studies bij patiënten met DM1 konden niet worden gereproduceerd in fase 3-studies. Uit deze studies bleek dat heterogeniteit in patiëntenpopulaties en tussen etnische groepen een rol speelt.

  • Voor toekomstige studies is behoefte aan betere uitkomstmaten voor effectiviteit en aan biomarkers voor ziekteprogressie en voor de respons op de therapie.

  • Vaccinatie met β-celspecifieke antigenen om tolerantie op te wekken en combinatie hiervan met immunotherapie (biologicals) zijn opties voor een toekomstige therapie.

  • Discussie over de aanvaardbaarheid van bijwerkingen van immunotherapie bij DM1 is gewenst.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Immunohaematologie & Bloedtransfusie, Leiden.

Drs. C.R. van der Torren, arts-onderzoeker; prof.dr. Bart O. Roep, immunoloog.

Contact prof.dr. B.O. Roep (boroep@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: B. Roep adviseerde Lilly, GlaxoSmithKline, TolerX, Diamyd en Andromeda Biotech.
Aanvaard op 14 maart 2012

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus

Ook interessant

Reacties