Ontwikkeling van de GRADE-methode in de afgelopen tien jaar

Transparante wetenschappelijke onderbouwing van zorg

Een geel lintje.
Miranda W. Langendam
Ton Kuijpers
Pauline Heus
Ilse Verstijnen
Robin Vernooij
Nicole Boluyt
Lotty Hooft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7019
Abstract

Samenvatting

  • ‘Grading of recommendations assessment, development and evaluation’ (GRADE) is een gestructureerde methode voor de beoordeling van de kwaliteit van bewijs in systematische reviews en de ontwikkeling van aanbevelingen in richtlijnen.
  • In dit artikel schetsen wij een actueel beeld van de GRADE-methode. Zowel de basisprincipes van GRADE als de belangrijkste methodologische ontwikkelingen en toepassingsgebieden komen aan bod.
  • Inmiddels gebruiken meer dan 110 organisaties wereldwijd GRADE als standaardmethode voor de beoordeling van de kwaliteit van bewijs en de sterkte van de aanbevelingen.
  • De transparante aanpak maakt het voor zorgverleners gemakkelijker om de overwegingen achter aanbevelingen te beoordelen. Daardoor wordt de methode steeds breder toegepast, niet alleen op domeinen binnen de evidencebased geneeskunde, maar ook op andere vakgebieden.
  • De ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar laten zien dat de GRADE-methode altijd in beweging is en voortdurend wordt doorontwikkeld op basis van de recentste methodologische inzichten en ervaringen.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Epidemiologie en Data Science, Amsterdam: dr. M.W. Langendam, epidemioloog (tevens: Amsterdam Public Health, afd. Methodology, Amsterdam). Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: dr. T. Kuijpers, richtlijnontwikkelaar. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Cochrane Netherlands, Utrecht: dr. P. Heus, epidemioloog; dr. R. Vernooij, epidemioloog; prof.dr. L. Hooft, medisch bioloog en epidemioloog. Zorginstituut Nederland, Diemen: dr. I. Verstijnen, senior onderzoeker; dr. N. Boluyt, medisch adviseur.

Contact L. Hooft (l.hooft@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Miranda W. Langendam ICMJE-formulier
Ton Kuijpers ICMJE-formulier
Pauline Heus ICMJE-formulier
Ilse Verstijnen ICMJE-formulier
Robin Vernooij ICMJE-formulier
Nicole Boluyt ICMJE-formulier
Lotty Hooft ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Gerelateerde artikelen

Reacties