Nieuwe methode maakt overwegingen bij aanbevelingen expliciet

Richtlijnen worden transparanter met de GRADE-methode

Perspectief
Nicole Boluyt
Bart L. Rottier
Miranda W. Langendam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4379
Abstract

Samenvatting

GRADE (‘Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation’) is een nieuwe methode om de kwaliteit van het bewijs en de sterkte van de aanbevelingen in richtlijnen transparanter weer te geven. In dit artikel beschrijven we de voordelen van de GRADE-methode aan de hand van een aanbeveling uit de richtlijn ‘Behandeling van astma bij kinderen’. Nieuw bij GRADE is dat relevante uitkomstmaten vooraf worden vastgesteld en de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat wordt beoordeeld. Die kwaliteit wordt naar beneden bijgesteld bij beperkingen in de onderzoeksopzet en bij 4 aanvullende factoren: inconsistentie, indirectheid van bewijs, imprecisie en publicatiebias. De sterkte van de aanbeveling hangt niet alleen af van de kwaliteit van bewijs, maar ook van overwegingen als de balans tussen gunstige en nadelige effecten, voorkeuren van patiënten en kosten. Bij het formuleren van de aanbevelingen volgens GRADE worden deze overwegingen expliciet gemaakt. Het toepassen van GRADE kan tot andere aanbevelingen leiden dan oudere methoden en tot betere acceptatie en implementatie in de klinische praktijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Emma Kinderziekenhuis: dr. N. Boluyt, kinderarts.

Dutch Cochrane Centre: dr. M.W. Langendam, epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrix Kinderziekenhuis, Groningen.

Drs. B.L. Rottier, kinderarts-pulmonoloog.

Contact dr. N. Boluyt (n.boluyt@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: drs. B.L. Rottier ontving vergoeding van Glaxo Smith Kline voor het geven van lezingen en van de European Respiratory Society voor het maken van een cursus over astmabehandeling. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Nicole Boluyt ICMJE-formulier
Bart L. Rottier ICMJE-formulier
Miranda W. Langendam ICMJE-formulier
Richtlijn ‘Behandeling van astma bij kinderen’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties