3 controversiële behandelopties

Richtlijn ‘Behandeling van astma bij kinderen’

Klinische praktijk
Bart L. Rottier
Hettie M. Janssens
Johan C. de Jongste
Marianne L. Brouwer
Elianne J.L.E Vrijlandt
Nicole Boluyt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4389

Samenvatting

  • In het kader van evidencebased richtlijnontwikkeling door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn de 3 belangrijkste controversen in de astmabehandeling bij kinderen door middel van systematisch literatuuronderzoek uitgezocht en beoordeeld op kwaliteit van bewijs volgens GRADE (‘Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation’). Ondanks een lage kwaliteit van het bewijs heeft deze methode toch geleid tot duidelijke, zij het zwakke, aanbevelingen, waarbij de overwegingen die daarbij een rol spelen duidelijk zijn gemaakt.

  • Bij jonge kinderen met ernstig en/of frequent piepen wordt in eerste instantie een onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) geadviseerd. Bij een slechte inhalatietechniek kan als alternatief voor ICS een leukotrieenreceptorantagonist (LTRA) gegeven worden.

  • Inhalatiecorticosteroïden met extrafijne deeltjes worden niet specifiek als eerste keus geadviseerd bij jonge kinderen.

  • Wanneer de astmacontrole ondanks gebruik van ICS onvoldoende is, wordt geadviseerd om de dosis ICS te verdubbelen, nadat ongunstige omgevingsfactoren zijn uitgesloten. Bij opnieuw onvoldoende effect wordt een combinatiepreparaat (ICS + langwerkende luchtwegverwijder) bij kinderen > 4-6 jaar voorgeschreven.

Auteursinformatie

Beatrix Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Kinderlongziekten en kinderallergologie, Groningen.

Drs. B.L. Rottier en dr. E.J.L.E Vrijlandt, kinderartsen-pulmonologen.

Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC, afd. Kinderlongziekten, Rotterdam.

Dr. H.M. Janssens en prof.dr. J.C. de Jongste, kinderartsen-pulmonologen.

Canisius –Wilhelmina Ziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Drs. M.L. Brouwer, kinderarts-pulmonoloog.

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Dr. N. Boluyt, kinderarts.

Contact drs. B.L. Rottier (b.l.rottier@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: drs. B.L. Rottier ontving vergoeding van GSK for het geven van lezingen en van TEVA Pharma voor een werkbezoek; dr. H.M. Janssens:ontving vergoedingen van Teva Pharma, AstraZeneca, Philips respironics, Vectura en Ablynx voor consultancy, zij heeft een beurs aangevraagd bij Philips respironics; prof.dr. J.C. de Jongste ontving een vergoeding voor het geven van voordrachten bij de TRENDS-cursus van GSK. Financiële ondersteuning: de richtlijn is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Aanvaard op 26 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Bart L. Rottier ICMJE-formulier
Hettie M. Janssens ICMJE-formulier
Johan C. de Jongste ICMJE-formulier
Marianne L. Brouwer ICMJE-formulier
Elianne J.L.E Vrijlandt ICMJE-formulier
Nicole Boluyt ICMJE-formulier
Richtlijnen worden transparanter met de GRADE-methode
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties