Rapid Recommendations

Snelle vertaling van wetenschappelijke resultaten naar de praktijk
Klinische praktijk
Ton Kuijpers
Mieke Vermandere
G.E. (Trudy) Bekkering
Bert Aertgeerts
Jako S Burgers
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3207
Abstract

Samenvatting

‘Rapid Recommendations’ komen voort uit een innovatief initiatief waarin patiënten, artsen, onderzoekers en richtlijnontwikkelaars internationaal samenwerken om recente wetenschappelijke resultaten via systematische reviews zo snel mogelijk te vertalen in toepasbare aanbevelingen voor de praktijk. Het Rapid Recommendations-team identificeert nieuw bewijs dat van invloed zou kunnen zijn op de huidige praktijk. Een internationale werkgroep met patiënten, artsen en onderzoekers selecteert uitkomstmaten die relevant zijn voor patiënten. Onderzoekers voeren vervolgens een systematische review uit en laten zien welke effecten een interventie op deze uitkomstmaten heeft, afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten. Vervolgens stelt de richtlijnwerkgroep volgens de GRADE-methode aanbevelingen op voor de praktijk. Na publicatie kunnen de internationaal ontwikkelde aanbevelingen op nationaal niveau worden overgenomen of eventueel worden aangepast.

Auteursinformatie

Contact Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: dr. T. Kuijpers, epidemioloog; prof.dr. J.S Burgers, huisarts

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ton Kuijpers ICMJE-formulier
Mieke Vermandere ICMJE-formulier
G.E. (Trudy) Bekkering ICMJE-formulier
Bert Aertgeerts ICMJE-formulier
Jako S Burgers ICMJE-formulier
Ton Kuijpers

Gerelateerde artikelen

Reacties