Opties voor patiënten met een onverklaarde beroerte

PFO-sluiting, bloedplaatjesremmers of antistolling?*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Ton Kuijpers
Elke Hoendermis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3201

Welke behandeling is aan te bevelen bij patiënten die een ischemische beroerte hebben doorgemaakt zonder duidelijke oorzaak? Een internationale werkgroep geeft een sterke aanbeveling voor het sluiten van een persisterend foramen ovale (PFO) in combinatie met bloedplaatjesremmers boven alleen bloedplaatjesremmers.1 De werkgroep geeft een zwakke aanbeveling voor het sluiten van het PFO in combinatie met bloedplaatjesremmers boven alleen antistolling met vitamine K-antagonisten (VKA’s). Voor patiënten die de procedure van PFO-sluiting niet kunnen of willen ondergaan gaat de voorkeur uit naar antistolling boven bloedplaatjesremmers. Het supplement bij dit artikel laat zien hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen.

Achtergrond

Bij ongeveer een derde van de patiënten met een ischemische beroerte wordt geen oorzaak gevonden. Hierbij gaat het meestal om relatief jonge patiënten die weinig klassieke risicofactoren voor atherosclerose vertonen. Een PFO kan bij een onverklaarde beroerte een rol spelen, omdat een trombus van veneuze oorsprong via het PFO in de…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: dr. T. Kuijpers, epidemioloog. UMC Groningen, afd. Cardiologie: dr. E. Hoendermis, Interventiecardioloog.

Contact T. Kuijpers (t.kuijpers@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De auteurs maken deel uit van de internationale werkgroep die deze Rapid Recommendations hebben ontwikkeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ton Kuijpers ICMJE-formulier
Elke Hoendermis ICMJE-formulier
Rapid Recommendations
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties