Contra-indicaties voor DOAC’s bij atriumfibrilleren

Stand van zaken
28-10-2020
Tim A.C. de Vries, Martin E.W. Hemels, Ron Pisters, René W.M.M. Jansen en Joris R. de Groot

Samenvatting

  • Soms is er twijfel of en welk anticoagulans er gestart moet worden bij patiënten met atriumfibrilleren in aanwezigheid van een hoge leeftijd, kwetsbaarheid, een verhoogd valrisico, nier- of leverinsufficiëntie, alcoholmisbruik, ongecontroleerde hypertensie of een doorgemaakte ernstige bloeding.
  • Deze subgroepen hebben een verhoogd risico op zowel bloedingen als trombo-embolieën.
  • Op basis van robuuste gegevens blijkt dat behandeling met anticoagulantia geïndiceerd is bij vitale ouderen en dat bij hen direct-werkende orale anticoagulantia de voorkeur hebben.
  • Voor de andere subgroepen zijn de onderzoeksresultaten mogelijk niet (volledig) te generaliseren naar de klinische praktijk; bij hen is het van belang om een uitgebreide risico-inschatting te doen en om de voor- en nadelen van antistolling en de typen anticoagulantia te bespreken.
  • Slechts in uitzonderlijke gevallen is het afzien van antistolling gerechtvaardigd.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing