Contra-indicaties voor DOAC’s bij atriumfibrilleren

Klinische praktijk
Tim A.C. de Vries
Martin E.W. Hemels
Ron Pisters
René W.M.M. Jansen
Joris R. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4906
Abstract

Samenvatting

  • Soms is er twijfel of en welk anticoagulans er gestart moet worden bij patiënten met atriumfibrilleren in aanwezigheid van een hoge leeftijd, kwetsbaarheid, een verhoogd valrisico, nier- of leverinsufficiëntie, alcoholmisbruik, ongecontroleerde hypertensie of een doorgemaakte ernstige bloeding.
  • Deze subgroepen hebben een verhoogd risico op zowel bloedingen als trombo-embolieën.
  • Op basis van robuuste gegevens blijkt dat behandeling met anticoagulantia geïndiceerd is bij vitale ouderen en dat bij hen direct-werkende orale anticoagulantia de voorkeur hebben.
  • Voor de andere subgroepen zijn de onderzoeksresultaten mogelijk niet (volledig) te generaliseren naar de klinische praktijk; bij hen is het van belang om een uitgebreide risico-inschatting te doen en om de voor- en nadelen van antistolling en de typen anticoagulantia te bespreken.
  • Slechts in uitzonderlijke gevallen is het afzien van antistolling gerechtvaardigd.
Auteursinformatie

Rijnstate, afd. Cardiologie, Arnhem: T.A.C. de Vries, MSc, promovendus en anios cardiologie (tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Cardiologie, Amsterdam); dr. M.E.W. Hemels, cardioloog (tevens: Radboudumc, afd. Cardiologie, Nijmegen); dr. R. Pisters, cardioloog. Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Geriatrie, Alkmaar: dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater. Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Cardiologie, Amsterdam: prof.dr. J.R. de Groot, cardioloog.

Contact J.R. de Groot (j.r.degroot@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. G.J. Geersing, huisarts, is betrokken geweest bij en gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Tim A.C. de Vries ICMJE-formulier
Martin E.W. Hemels ICMJE-formulier
Ron Pisters ICMJE-formulier
René W.M.M. Jansen ICMJE-formulier
Joris R. de Groot ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties