Op weg naar ‘de beste DOAC’?

Opinie
Sander van Doorn
Frans H. Rutten
Geert-Jan Geersing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3524
Abstract

Sinds de publicatie van de ‘landmark’-RCT’s waarin diverse directe orale anticoagulantia (DOAC’s) vergeleken werden met een vitamine-K-antagonist (VKA), verschijnen er in hoog tempo publicaties waarin gepoogd wordt DOAC’s onderling met elkaar te vergelijken door observationele gegevens en netwerk-meta-analyses (het indirect met elkaar vergelijken van medicijnen aan de hand van verschillende RCT’s).

Het registreren van observationele gegevens van ‘real life’-patiënten vormt een goede aanvulling op een RCT om het effect te evalueren bij de ‘patiënt in uw spreekkamer’. Over het algemeen geldt namelijk dat deze patiënt ouder is, meer comorbiditeit heeft, minder therapietrouw is, en minder nauwgezet gemonitord wordt dan de deelnemer aan de RCT. Deze registratie is echter niet geschikt om DOAC’s onderling of DOAC’s met een VKA te vergelijken omdat het geen toeval is dat patiënten het ene of andere middel voorgeschreven krijgen (‘confounding by indication’). Dit is een bekend gegeven, onder andere in de cardiologische literatuur, waarvoor maar…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: dr. S. van Doorn, prof.dr. F.H. Rutten en dr. G.J. Geersing, huisartsen.

Contact G.J. Geersing (G.J.Geersing@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sander van Doorn ICMJE-formulier
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Geert-Jan Geersing ICMJE-formulier
DOAC’s versus VKA’s in de dagelijkse praktijk
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties