DOAC’s versus VKA’s in de dagelijkse praktijk

Onderzoek
Frank Stam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3329

Waarom dit onderzoek?

Anticoagulantia worden gebruikt voor preventie van ischemische cerebrale incidenten alsook voor behandeling en preventie van veneuze trombo-embolieën. De vitamine-K-antagonisten (VKA’s) worden daarbij geleidelijk verdrongen door de nieuwere directe orale anticoagulantia (DOAC’s), die in gecontroleerde studies en meta-analyses qua effectiviteit non-inferieur blijken te zijn. Desalniettemin wordt er getwijfeld…

Auteursinformatie

Contact F. Stam (frank.stam@nwz.nl)

Wat is het beste anticoagulantium?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties