Tranexaminezuur vermindert ernstige gevolgen van postpartumbloeding

Onderzoek
Johannes Duvekot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1862
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer 27,1% van alle maternale sterftes wordt veroorzaakt door obstetrische bloedingen, waarvan 99% in laag- of midden-inkomenslanden. Tranexaminezuur remt de afbraak van fibrinogeen en fibrine. Recent bleek dat toediening van tranexaminezuur aan traumapatiënten de sterfte door verbloeding aanzienlijk vermindert. Een gerandomiseerde studie met tranexaminezuur ter behandeling van postpartumbloedingen was nooit eerder verricht.

Onderzoeksvraag

Kan toediening van tranexaminezuur bij vrouwen met een postpartumbloeding de mortaliteit en morbiditeit verminderen?

Hoe werd dit onderzocht?

In deze dubbelblinde RCT werden vrouwen met een postpartumbloeding gerandomiseerd tussen 1 g tranexaminezuur intraveneus en placebo. Een tweede dosis volgde als de bloeding niet was gestopt na 30 min of daarna weer begon. De primaire uitkomstmaat was maternale sterfte of hysterectomie binnen 42 dagen na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Ruim 20.000 vrouwen uit 21 landen, waarvan 2,8% in hoog-inkomenslanden, werden gerandomiseerd. De gecombineerde uitkomstmaat was niet verschillend: 534 vrouwen (5,3%) in de tranexaminezuurgroep en 546 (5,5%) in de placebogroep. Er overleden 483 vrouwen: 227 (2,3%) versus 256 (2,6%), een niet-significant verschil. Bij uitsplitsen naar oorzaak bleek alleen de sterfte door verbloeding significant verlaagd in de tranexaminezuurgroep (155 vs. 191 vrouwen; 1,5 vs. 1,9%). Maar deze sterfte was alleen gereduceerd als tranexaminezuur was toegediend binnen 3 h na de partus (1,2 vs. 1,9%); latere toediening had geen effect. Hysterectomie werd even vaak verricht (358 vs. 351 vrouwen; 3,6 vs. 3,5%). De reden was dat vaak bij de randomisatie werd besloten tot een hysterectomie. Wel was minder vaak een laparotomie nodig bij vaginaal bevallen vrouwen die tranexaminezuur kregen.

Consequenties voor de praktijk

In Nederland is toediening van tranexaminezuur bij een postpartumbloeding geen routinezorg. De Nederlandse richtlijn zegt dat het gebruik overwogen kan worden bij persisterend bloedverlies. Met de gegevens van deze trial lijkt het nuttig deze aanbeveling aan te scherpen. De vrees voor ongewenste bijwerkingen, met name trombo-embolie, lijkt daarbij niet gerechtvaardigd; in deze trial werden evenveel trombo-embolische complicaties gezien. De kosten lijken ook geen bezwaar (minder dan 20 euro). Aangezien het merendeel van de inclusies plaatsvond in laag- of midden-inkomenslanden is het wel de vraag of het aantal te behandelen patiënten niet hoog zal moeten zijn alvorens in ons land enig effect te zien zal zijn van deze nieuwe strategie. Gezien de ernst van de complicaties kan dit evenwel niet nagelaten worden.

Literatuur
  1. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389:2105-16. Medline

Auteursinformatie

Contact (j.j.duvekot@erasmusmc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties