Tranexaminezuur: breed toepasbaar, weinig risico’s

Klinische praktijk
Marjet A. Stein-Wit
Karina Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5209
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In dit artikel staat per abuis als doseringsadvies voor intraveneus gebruik van tranexaminezuur bij kinderen: 50 mg/kg/dag. Dit is onjuist. Het doseringsadvies had moeten luiden: 25 mg/kg/dag.

Samenvatting

  • Tranexaminezuur is een goedkoop middel dat al decennialang wordt gebruikt om bloedingen te voorkomen of te behandelen, vooral bij patiënten met een stollingsstoornis.
  • In de afgelopen 10 jaar is er veel kwalitatief goed onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van tranexaminezuur bij verschillende toepassingen.
  • Gebruik van tranexaminezuur vermindert het aantal bloedingscomplicaties bij cardiothoracale en orthopedische operaties, en verlaagt het risico op sterfte onder vrouwen met een post-partumbloeding en patiënten met een massale bloeding als gevolg van trauma.
  • Tranexaminezuur heeft ook meer alledaagse toepassingen, zoals bij de behandeling van vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies en ter preventie van bloedingen bij tandheelkundige ingrepen.
  • Hoewel tranexaminezuur de fibrinolyse remt, is niet aangetoond dat het middel het risico op trombose verhoogt.
Auteursinformatie

Beatrix Kinderziekenhuis, afd. Kinderhematologie, Groningen: drs. M.A. Stein-Wit, kinderarts (tevens UMCG, afd. Hematologie, Groningen). UMCG, afd. Hematologie, Groningen: prof.dr. K. Meijer, internist-hematoloog.

Contact K. Meijer (k.meijer@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjet A. Stein-Wit ICMJE-formulier
Karina Meijer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte auteurs,

Graag wil ik u erop attenderen dat u bij het bespreken van de veiligheid van tranexaminezuur (TXA) vrij makkelijk over dit punt heen stapt. U noemt de Crash2 studie, maar daar zijn in de literatuur heel veel kanttekeningen bij. Maar waarom ik hier reageer is het feit dat u alleen Crash 3 noemt als bewijs dat TXA veilig is bij neurologische aandoeningen. Recent hebben we vanuit de Brain-Protect studie (Bossers etal, JAMA Neurol. 2021 Mar 1;78(3):338-345. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.4596) angetoond in een Nederlands cohort met ernstige neurotrauma patienten (EMV<8), dat de overleving lager is na TXA behandeling. Ook een recente Nederlandse studie in de Lancet betreffende TXA toediening snel na begin van een Sub Arachnoïdale Bloeding (Lancet. 2021 Jan 9;397(10269):112-118. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32518-6. Epub 2020 Dec 23.) laat géén positief effect zien.

Samenvattend, uw advies (in ieder geval bij neurologische aandoeningen) betreffende tranexaminezuur is wat te kort door de bocht en moet genuanceerd bekeken worden.

Nico Hoogerwerf, anesthesioloog, Radboud UMC

Geachte collega,

Hartelijk dank voor het lezen van ons artikel en het  wijzen op de recent verschenen interessante artikelen. De uitkomsten van deze studies maakt de conclusie over gebruik van tranexaminezuur bij neurologische aandoeningen zeker genuanceerder.  Deze studies zijn echter helaas pas verschenen na het schrijven van ons artikel en daarom nog niet meegenomen in deze review.

De verschillen in onderzoeksdesign ( RCT vs retrospectieve cohort studie), patiënten groep (niet-traumatisch vs (geïsoleerde) traumatische  bloeding), timing van het toedienen van tranexaminezuur (<3 uur vs pre-hospitaal), verschillen in uitkomstmaat (overlijden vs klinische uitkomst) maken dat de uitkomsten niet makkelijk naast elkaar te leggen zijn.

Uiteraard laten de onderzoeken wel zien dat het nog niet goed duidelijk is of, hoeveel en wanneer toedienen van tranexaminezuur bij patiënten met neurologische bloedingen veilig en zinvol is.  

Dit bevestigt dat er over specifieke toepassingsgebieden zeker nog meer onderzoek nodig en gaande is om tot goede adviezen over het gebruik bij deze doelgroepen te komen.

namens de auteurs,

Marjet Stein-Wit, kinderarts, UMC Groningen

Met veel plezier las ik het artikel over het gebruik van tranexaminezuur. Ook in de kindergeneeskunde kent het middel toepassing. Ik las het doseringsadvies voor intraveneus gebruik bij kinderen: 50 mg/kg/dg. Het www.kinderformularium.nl, de belangrijkste referentiebron voor Nederlandse kinderartsen, apothekers en huisartsen, adviseert 25 mg/kg/dg: een veel lagere dagdosis. Welke dosering is nu de juiste?

Tjalling de Vries, kinderarts, Leeuwarden

Geachte collega,

Hartelijk dank voor het met interesse lezen van ons artikel en het wijzen op dit niet correcte doseringsadvies. Er is onverhoopt een fout doseringsadvies ingeslopen. Het klopt dat het Kinderformuliarium en het Farmacotherapeutisch Kompas een lagere intraveneuze dagdosis adviseert; 25mg/kg/dag ipv 50 mg/kg/dag.

namens de auteurs,

Marjet Stein-Wit, kinderarts, UMC Groningen