Tips voor besluitvorming en ondersteunende behandeling

Ernstige anemie terwijl bloedtransfusie geen optie is

Illustratie van een rode druppel.
Kaitlyn K.H. Goey
Stijn J.A. Aper
S.A.C. (Bas) van Tuyl
Joost M.J. Geesing
Susan J.J. Logtenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6391
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan we het hebben over een ernstig anemische patiënt bij wie het geven van bloedproducten geen optie is. Welke mogelijkheden hebben we om zo’n patiënt te behandelen?

Patiënt, een 37-jarige vrouw met fibromyalgie en een voorgeschiedenis van depressie en een posttraumatische-stressstoornis, kwam op de Spoedeisende Hulp omdat zij sinds 3 dagen hevig braakte en malaise ervoer. Het braken zou al langer aanwezig zijn, waarbij het braaksel soms erg donker gekleurd was. De voorgeschreven medicatie bestond uit quetiapine, amitriptyline en paracetamol/codeïne. Van het laatste middel gebruikte de patiënte sinds enkele jaren gemiddeld 20 tabletten per dag. Daarnaast dronk zij dagelijks 1-2 eenheden alcohol en gebruikte zij voedings- en kruidensupplementen.

Wij zagen een zieke vrouw met een temperatuur van 38,3 °C, een tachycardie (115 slagen/min) en een diffuus pijnlijke buik. Bloedonderzoek liet fors verhoogde leverenzymwaarden zien met een geconjugeerde hyperbilirubinemie, verlengde stollingstijden en een ernstige nierinsufficiëntie (referentiewaarden tussen haakjes): ASAT: 26.110 U/l (< 31); ALAT: 6444 U/l (< 34); γ-GT: 1037 U/l (< 38); alkalisch fosfatase: 172 U/l (< 98); LDH: 15.730 U/l (< 247); totale bilirubineconcentratie: 94 µmol/l…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, Utrecht: Afd. Interne Geneeskunde: dr. K.K.H. Goey, aios interne geneeskunde (tevens: UMC Utrecht, Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie); dr. S.J.J. Logtenberg, internist-nefroloog. Afd. Laboratorium Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie: dr. S.J.A. Aper, klinisch chemicus (tevens: Anna Ziekenhuis, Afd. Klinisch Laboratorium). Afd. Maag-Darm-Leverziekten: dr. S.A.C. van Tuyl en drs. J.M.J. Geesing, maag-darm-leverartsen.

Contact K.K.H. Goey (k.k.h.goey@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Katrijn Broekman (juridisch adviseur Diakonessenhuis Utrecht) gaf waardevol advies bij de passages over gezamenlijke besluitvorming en medisch-ethische aspecten.

Auteur Belangenverstrengeling
Kaitlyn K.H. Goey ICMJE-formulier
Stijn J.A. Aper ICMJE-formulier
S.A.C. (Bas) van Tuyl ICMJE-formulier
Joost M.J. Geesing ICMJE-formulier
Susan J.J. Logtenberg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties