Toxidromen

Een man met een bezweet voorhoofd
Sarah P.J. Philipsen
Hugo A. J. M. de Wit
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7305
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over toxidromen, oftewel de klinische beelden die optreden bij gebruik van bepaalde genees- of genotsmiddelen. Bij patiënten met een intoxicatie is vaak niet duidelijk welk middel ze hebben ingenomen. Het toxidroom geeft dan richting aan de behandeling.

Patiënt A, 26-jarige man, werd op de SEH gebracht na een suïcidepoging. Hij had zichzelf geïntoxiceerd met 3-methylmethcathinone (3-MMC), een nieuwe psychoactieve stof. In totaal had hij 10 tabletten van 150 mg ingenomen. Eén uur na inname kwam hij op de SEH. Op dat moment was zijn stemming eufoor en had hij een droge mond, tintelingen in de armen, duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een patiënt met een ademfrequentie van 29/min en een zuurstofsaturatie van 99%. Verder was hij hypertensief (bloeddruk: 148/91 mmHg) en tachycard (hartfrequentie: 170/min) en transpireerde hij zichtbaar. Bij auscultatie van het abdomen was de peristaltiek levendig. De pupillen waren lichtreactief en symmetrisch verwijd tot 1 cm. De temperatuur was 37,6 °C met transpireren. Het ecg toonde een sinustachycardie zonder geleidingsproblematiek of aanwijzingen voor ischemie. Laboratoriumonderzoek liet geen afwijkingen zien in het bloedbeeld; de elektrolyten, de nierfunctie…

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Arnhem: drs. S.P.J. Philipsen, aios spoedeisende hulp. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, CWZ Apotheek, Nijmegen: dr. H.A.J.M. de Wit, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie, Nijmegen: prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog.

Contact S.P.J. Philipsen (sphilipsen@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sarah P.J. Philipsen ICMJE-formulier
Hugo A. J. M. de Wit ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties