Toenemende druk op artsen om te spreken of te zwijgen; recente juridische ontwikkelingen rond beroepsgeheim en verschoningsrecht
Open

Commentaar
03-03-2008
W.R. Kastelein
Aanvaard op 29-10-2007.
Gepubliceerd op 03-03-2008.
In print verschenen in week 9 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:478-82