Toename van het aantal bezoeken en seksueel overdraagbare aandoeningen op de soa-polikliniek van Utrecht, 1994-2002

Onderzoek
K. Haks
C. Schout
W.S. Cremer
V. Sigurdsson
E.J.C. van Ameijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1632-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van trends in aantal en kenmerken van bezoekers van de soa-polikliniek Utrecht, de redenen van de bezoeken, het aantal soa en de aard van de risicogroepen.

Opzet

Secundaire analyse van registratiegegevens.

Methode

De gegevens van cliënten van de soa-polikliniek in Utrecht van 1994-2002 werden voor de berekeningen samengevoegd tot één bestand.

Resultaten

Zowel het aantal bezoekers als het aantal soa steeg over de onderzoeksperiode. De leeftijd van de bezoekers nam af. In 1994 was 17 buiten Nederland geboren en in 2002 6. De meeste bezoekers (56) kwamen om zich preventief te laten testen, 27 omdat zij klachten hadden. Bezoekers met klachten of die waren gewaarschuwd door een ander hadden een 3 keer zo grote kans op een soa. Andere risicogroepen waren homoseksuele mannen, personen geboren buiten Nederland en personen die al eerder een soa hadden. Bezoekers die een verhoogde kans op een Chlamydia trachomatis-infectie hadden, waren personen van 34 jaar of jonger, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Onder homoseksuele mannen die de soa-poli bezochten, nam het vóórkomen van chlamydiose sterk toe.

Conclusie

De toename van bezoekers en soa maakt uitbreiding van soa-preventie, gericht op risicogroepen, gewenst. Daarnaast is onderzoek nodig naar het beperkte hulpzoekgedrag van allochtonen en meer aandacht voor C. trachomatis onder homoseksuele mannen.

Auteursinformatie

GG&GD, Postbus 2423, 3500 GK Utrecht.

Bureau Epidemiologie en Informatie, afd. Bestuur en Bedrijf: mw. ir.K.Haks en hr.dr.E.J.C.van Ameijden, epidemiologen.

Afd. Infectieziekten en Hygiëne: mw.C.Schout, arts infectieziekten; hr.drs.W.S.Cremer, beleidsmedewerker gezondheidsbevordering.

Universitair Medisch Centrum, afd. Dermatologie/Allergologie, Utrecht.

Hr.dr.V.Sigurdsson, dermatoloog-venereoloog.

Contact mw.ir.K.Haks (k.haks@utrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties