Doelmatiger testbeleid van soa-poliklinieken GGD

Onderzoek
Anita W.M. Suijkerbuijk
Eelco A.B. Over
Femke D.H. Koedijk
Birgit H.B. van Benthem
Marianne A.B. van der Sande
Anna K. Lugnér
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6980
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de doelmatigheid van de beleidswijziging die in 2012 in soa-poliklinieken werd ingevoerd: bezoekers tot 25 jaar zonder andere risicofactor krijgen eerst een chlamydiatest en alleen bij een positieve uitslag worden zij ook getest op andere soa’s. Ook andere mogelijke aanpassingen in het testbeleid zijn verkend.

Opzet

Exploratief onderzoek.

Methode

Om het nieuwe beleid te toetsen zijn data van de soa-poliklinieken over 2011 gebruikt voor de risicogroep ‘jongere tot 25 jaar zonder ander soa-risico’. Uit de gegevens van de soa-poliklinieken over 2012 zijn andere groepen geselecteerd die de soa-polikliniek bezoeken. Berekend is hoeveel testkosten bespaard en soa’s gemist worden als soa-poliklinieken personen uit deze risicogroepen eerst alleen op chlamydia testen, of gebruikmaken van een combinatietest op zowel chlamydia als gonorroe. De bespaarde testkosten zijn gedeeld door het aantal gemiste soa’s als maat voor de doelmatigheid.

Resultaten

De beleidswijziging heeft geleid tot een jaarlijkse besparing op de testkosten van €1,1 miljoen ten koste van 31 gemiste gonorroe-infecties in 2011 (€36.200 bespaard ten koste van 1 gemiste gonorroe-infectie). Met een combinatietest voor chlamydia en gonorroe bij alle heteroseksuele bezoekers tot 25 jaar die niet afkomstig zijn uit een soa-endemisch gebied zou €3,8 miljoen bespaard zijn. De besparing ten koste van 1 gemiste soa is dan €350.000; 7 syfilis- en 4 hiv-infecties zouden zijn gemist.

Conclusie

De landelijke maatregel heeft geleid tot een aanzienlijke besparing in de testkosten. De doelmatigheid van deze maatregel kan verder toenemen met de inzet van een combinatietest op zowel chlamydia als gonorroe. Verdere besparingen zijn te bereiken door alle heteroseksuele bezoekers tot 25 jaar uit een niet-endemisch gebied eerst alleen te testen met een combinatietest.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Centrum voor Volksgezondheid en Zorg: A.W.M. Suijkerbuijk MSc, zorgonderzoeker; dr.ir. E.A.B. Over, gezondheidseconoom.

Centrum Infectieziektebestrijding: drs. F.D.H. Koedijk en dr. B.H.B. van Benthem, epidemiologen; dr. M.A.B. van der Sande, arts-epidemioloog; dr. A.K. Lugnér, gezondheidseconoom.

Contact A.W.M. Suijkerbuijk, MSc (anita.suijkerbuijk@rivm.nl)

Verantwoording

K. Kampman (GGD Twente), mevr. S. van Bergen (GGD Hart voor Brabant) en de heer H. de Vries (GGD Amsterdam) droegen met gesprekken bij aan de totstandkoming van dit artikel. G.A. de Wit (RIVM) gaf kritisch commentaar op een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Anita W.M. Suijkerbuijk ICMJE-formulier
Eelco A.B. Over ICMJE-formulier
Femke D.H. Koedijk ICMJE-formulier
Birgit H.B. van Benthem ICMJE-formulier
Marianne A.B. van der Sande ICMJE-formulier
Anna K. Lugnér ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties