HIV-infectie en aids in Nederland: prevalentie en incidentie, 1987-2001

Onderzoek
E.L.M. op de Coul
R.J. Beuker
M. Prins
J.S.A. Fennema
W.I. van der Meijden
R.A. Coutinho
M.J.W. van de Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1071-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de resultaten uit HIV-surveillanceactiviteiten in Nederland in 1987-2001.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Gegevens werden verzameld uit de HIV-surveillance op soapoliklinieken, de laboratoriumsurveillance in de regio Arnhem, de surveillance onder injecterende druggebruikers, de aidsregistratie, de soaregistratie en de Amsterdamse cohortstudies.

Resultaten

De hoogste HIV-prevalenties in Nederland werden gevonden bij injecterende druggebruikers (1-26) en homo- en biseksuele mannen (0-17). Van deze hoogrisicopopulaties werd bij druggebruikers in Heerlen en homoseksuele mannen boven de 35 jaar in Amsterdam een stijging van de HIV-prevalentie, respectievelijk -incidentie, over de tijd waargenomen. De HIV-prevalenties bij heteroseksuelen in Nederland waren lager (0-2), maar bij enkele regionale populaties was eveneens een toename van de prevalentie te zien. Zowel in Amsterdam als Rotterdam was de HIV-prevalentie hoger bij personen die zich anoniem lieten testen dan bij degenen die zich op naam lieten testen.

Conclusie

Recent zijn enkele regionale stijgingen in HIV-infecties waargenomen bij zowel hoog- als middenrisicopopulaties.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektenepidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.dr.ir.E.L.M.Op de Coul, mw.drs.R.J.Beuker en mw.dr.ir.M.J.W. van de Laar, epidemiologen.

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), Amsterdam.

Mw.dr.M.Prins, epidemioloog; dr.J.S.A.Fennema, arts-epidemioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, arts-microbioloog/epidemioloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Dermatologie en Venereologie, Rotterdam.

Dr.W.I.van der Meijden, dermatoloog.

(eline.op.de.coul@rivm.nl).

Contact mw.dr.ir.E.L.M.Op de Coul (eline.op.de.coul@rivm.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties