Hoog tijd voor brede toepassing van 'opting-out'-strategie bij hiv-tests

Klinische praktijk
H.T.M. Dukers-Muijrers
R.L.J. Heijman
E.J.M. van Leent
R.A. Coutinho
H.F.J. Thiesbrummel
J.S.A. Fennema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2661-5
Abstract

Samenvatting

- Ondanks het huidige actieve hiv-testbeleid zijn de gevolgen van het jarenlang gevoerde ontmoedigingsbeleid nog zichtbaar: relatief weinig personen die ooit op hiv getest zijn.

- Onder bezoekers van de Amsterdamse soa-polikliniek is zowel het aantal tests als bekendheid met de actuele hiv-status gestegen.

- Desondanks is een aanzienlijk deel van de hiv-geïnfecteerden (24 van mannen die seks hebben met mannen (MSM) en 80 van heteroseksuelen) niet op de hoogte van hun serostatus. Dit blijkt uit de anonieme hiv-surveillance, waarin bezoekers van de soa-polikliniek anoniem worden getest.

- Het ‘opting-out’-systeem voor hiv-tests is aan te bevelen als nieuw te voeren beleid op soa-poliklinieken.

- Wellicht kan het opting-outsysteem tevens worden toegepast bij andere medische zorgverleners, vooral in doelgroepen zoals MSM, heteroseksuelen met soa-gerelateerde klachten of mensen afkomstig uit aids-endemische gebieden.

- In 2007 is op de Amsterdamse soa-polikliniek met het opting-outsysteem gestart teneinde het aantal niet-gediagnosticeerde hiv-infecties verder te verlagen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1661-5

Auteursinformatie

GGD, cluster Infectieziekten, Amsterdam.

Mw.dr.H.T.M.Dukers-Muijrers, epidemioloog (thans: GGD Zuid-Limburg, afd. Infectieziektebestrijding, Postbus 2022, 6160 HA Geleen); mw.R.L.J.Heijman, onderzoeker infectieziekten; hr.dr.E.J.M.van Leent, dermato-venereoloog (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Huidziekten, Amsterdam); hr.prof.dr.R.A.Coutinho, arts-microbioloog en epidemioloog (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Infectie en Immuniteit Amsterdam (CINIMA), Amsterdam, en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven); hr.H.F.J.Thiesbrummel, arts; hr.dr.J.S.A.Fennema, arts-epidemioloog.

Contact mw.dr.H.T.M.Dukers-Muijrers (nicole.dukers@ggdzl.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties