Surveillance van aids en HIV-infectie in Amsterdam, 1997

Onderzoek
J.A.R. van den Hoek
D.K.F. Mulder-Folkerts
N.H.T.M. Dukers
J.S.A. Fennema
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2861-5
Abstract

Samenvatting

Met diverse surveillancesystemen werden in 1997 in Amsterdam gegevens verzameld over de prevalentie van aids, en van HIV-infectie onder zwangere vrouwen, onder bezoekers van een polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en onder bezoekers van 2 ‘alternatieve’ testplaatsen. Deze gegevens werden vergeleken met die van de voorgaande jaren. In 1997 werd bij 123 patiënten de diagnose ‘aids’ gesteld, in 1996 bij 194. Van de 354 patiënten bij wie in 1993-1997 aids werd gediagnosticeerd in een ziekenhuis dat aanvullende informatie registreerde, vernamen 113 patiënten (32) pas bij de aidsdiagnose dat zij een HIV-infectie hadden. In 1997 waren van de 225 zwangere vrouwen met een verhoogd risico op HIV-infectie 10 HIV-seropositief (4,4); in 1996 was dat het geval bij 3/285 (1,1). HIV-infectie kwam onder SOA-polikliniekbezoekers ongeveer even vaak voor als in de voorgaande jaren: onder heteroseksuele mannen en vrouwen circa 1.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, divisie Volksgezondheid en Milieu, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Mw.dr.J.A.R.van den Hoek en dr.J.S.A.Fennema, artsen-epidemiologen; mw.D.K.F.Mulder-Folkerts, verpleegkundige; mw.drs.N.H.T.M. Dukers, epidemioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog.

Contact mw.dr.J.A.R.van den Hoek

Verantwoording

Mede namens de overige deelnemers aan de HIV-aidssurveillance in Amsterdam, die aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties