Toegevoegde waarde van clopidogrel in cardiologie en neurologie

Klinische praktijk
Freek W.A. Verheugt
Geert-Jan Geersing
L. Jaap Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7609
Abstract

Samenvatting

  • Bloedplaatjesaggregatieremmers reduceren het risico op complicaties tijdens en na een acuut coronair syndroom en na een TIA of herseninfarct.
  • Acetylsalicylzuur heeft een centrale rol bij de secundaire preventie; de combinatie van acetylsalicylzuur en een antagonist van de ADP-receptor op bloedplaatjes, zoals clopidogrel, kan een toegevoegde waarde hebben.
  • Bij percutane coronaire interventie blijkt dubbele plaatjesremming effectief in het voorkómen van stenttrombose.
  • Het gebruik van dubbele plaatjesremming langer dan 1 jaar heeft een ongunstig risico-batenprofiel, mede door een toename van het aantal bloedingen, vooral in de maag.
  • Het gebruik van de combinatie acetylsalicylzuur en clopidogrel kan zinvol zijn na een TIA of klein herseninfarct, maar toekomstig onderzoek is nodig om de groep patiënten te identificeren voor wie deze combinatie van toepassing is.
  • In dit artikel geven wij een overzicht van de moderne cardiologische en neurologische indicaties voor plaatjesremming, evenals de risicofactoren voor een ernstige bloeding bij het gebruik van dubbele antiplaatjestherapie.
Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: prof.dr. F.W.A. Verheugt, cardioloog.

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. G.J. Geersing, huisarts (tevens: UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde).

UMC Utrecht, afd. Neurologie, Utrecht.

Prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog.

Contact prof.dr. F.W.A. Verheugt (fvh@telfort.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: F.W.A. Verheugt en L.J. Kappelle ontvingen persoonlijke gelden van Boehringer Ingelheim en Bristol-Myers Squibb. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Freek W.A. Verheugt ICMJE-formulier
Geert-Jan Geersing ICMJE-formulier
L. Jaap Kappelle ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties