Oerwoud van antitrombotica

Een overzicht van recente literatuur
Stand van zaken
13-11-2019
Geert-Jan Geersing, Jacoba P. Greving, Richard Folkeringa, Martin E.W. Hemels, Hugo ten Cate en Menno V. Huisman

Samenvatting

  • In vrijwel elk medisch specialisme komen artsen in aanraking met patiënten die antitrombotica gebruiken.
  • Omdat antitrombotica vaak langdurig worden gebruikt, is het voor de medicatiebewaking van belang dat artsen voldoende kennis hebben van de nieuwste ontwikkelingen, ook wanneer zij die middelen zelf niet voorschrijven.
  • Bij elke patiënt die in aanmerking komt voor behandeling met antitrombotica, moet het risico op trombose afgewogen worden tegen het risico op bloedingen.
  • In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste indicaties voor behandeling met antitrombotica op basis van artikelen uit de afgelopen 5 jaar.