Een overzicht van recente literatuur

Oerwoud van antitrombotica

Klinische praktijk
Geert-Jan Geersing
Jacoba P. Greving
Richard Folkeringa
Martin E.W. Hemels
Hugo ten Cate
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4265
Abstract

Samenvatting

  • In vrijwel elk medisch specialisme komen artsen in aanraking met patiënten die antitrombotica gebruiken.
  • Omdat antitrombotica vaak langdurig worden gebruikt, is het voor de medicatiebewaking van belang dat artsen voldoende kennis hebben van de nieuwste ontwikkelingen, ook wanneer zij die middelen zelf niet voorschrijven.
  • Bij elke patiënt die in aanmerking komt voor behandeling met antitrombotica, moet het risico op trombose afgewogen worden tegen het risico op bloedingen.
  • In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste indicaties voor behandeling met antitrombotica op basis van artikelen uit de afgelopen 5 jaar.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht: dr. G.J. Geersing, huisarts; dr.ir. J.P. Greving, klinisch epidemioloog. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Cardiologie, Leeuwarden: dr. R. Folkeringa, cardioloog. Rijnstate, afd. Cardiologie, Arnhem: dr. M.E.W. Hemels, cardioloog (tevens: Radboudumc, afd. Cardiologie, Nijmegen). Maastricht UMC+, afd. Vasculaire Geneeskunde, Maastricht: prof.dr. H. ten Cate, internist-vasculaire geneeskundige. LUMC, afd. Trombose en Hemostase, Leiden: prof.dr. M.V. Huisman, internist-vasculair geneeskundige.

Contact G.J. Geersing (g.j.geersing@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Geert-Jan Geersing ICMJE-formulier
Jacoba P. Greving ICMJE-formulier
Richard Folkeringa ICMJE-formulier
Martin E.W. Hemels ICMJE-formulier
Hugo ten Cate ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties