Secundaire preventie met clopidogrel na TIA of herseninfarct

Stand van zaken
13-06-2013
S.M. (Yvonne) Zuurbier, Sarah E. Vermeer, Pieter H.E. Hilkens, Ale Algra en Yvo B.W.E.M. Roos
  • Bij patiënten met een TIA of herseninfarct van arteriële oorsprong zijn verschillende trombocytenaggregatieremmers of combinaties daarvan bewezen effectief bij het reduceren van het risico op nieuwe vasculaire complicaties.

  • In internationale richtlijnen worden momenteel 3 mogelijke behandelingen met trombocytenaggregatieremmers na een TIA of herseninfarct geadviseerd: acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol, monotherapie met clopidogrel, of eventueel monotherapie met acetylsalicylzuur.

  • De trombocytenaggregatieremmers die momenteel in Nederland standaard worden voorgeschreven na een TIA of herseninfarct zijn acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol.

  • Clopidogrelmonotherapie is waarschijnlijk even effectief als acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol.

  • Clopidogrelmonotherapie is eenvoudiger in gebruik, geeft minder vaak bijwerkingen en is recent goedkoper geworden dan acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol.

  • In Nederland adviseren wij als secundaire preventie na een TIA of herseninfarct de internationale richtlijnen te volgen. Clopidogrel kan overwogen worden als alternatief voor acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol.