Tinnitus: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

Foto van een oor. Er zijn cirkels van klein naar groot overheen afgebeeld, om geluid weer te geven.
Joost van Tongeren
Rilana F.F. Cima
Joeri Buwalda
Rutger Hofman
Lucien J. Anteunis
Robert J. Stokroos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8397
Abstract

Samenvatting

  • Tinnitus is een veelvoorkomende en heterogene klacht die wordt gekenmerkt door het ervaren van geluid in afwezigheid van een externe geluidsbron.
  • In Nederland is er een groot aantal behandelmogelijkheden voor patiënten met tinnitus. Deze behandelingen worden beperkt ondersteund door methodologisch goed onderzoek.
  • De diagnostiek en behandeling van tinnitus vragen om een gestandaardiseerde en multidisciplinaire benadering.
  • Idealiter worden de diagnostiek en behandeling van tinnitus trapsgewijs georganiseerd, waarbij sprake is van een graduele stijging in behandelintensiteit. Deze stijging hangt af van de behoefte en lijdensdruk van de patiënt.
  • Volgens de huidige stand van de wetenschap is er voor patiënten met ernstig tinnituslijden een indicatie voor een intensieve behandeling die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie.
Auteursinformatie

Maastricht UMC+, afd. Keel, Neus en Oor, Maastricht.

Drs. J. van Tongeren en prof.dr. R.J. Stokroos, kno-artsen; dr. L.J. Anteunis, klinisch fysicus-audioloog.

Maastricht University, afd. Clinical Psychological Science, Maastricht.

Dr. R.F.F. Cima, psycholoog (tevens: Adelante zorggroep, afd. Audiologie & Communicatie, Maastricht).

Deventer Ziekenhuis, afd. KNO-Heelkunde, Deventer.

Dr. J. Buwalda, kno-arts.

UMCG, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Groningen.

Dr. R. Hofman, kno-arts.

Contact drs. J. van Tongeren (joost.van.tongeren@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost van Tongeren ICMJE-formulier
Rilana F.F. Cima ICMJE-formulier
Joeri Buwalda ICMJE-formulier
Rutger Hofman ICMJE-formulier
Lucien J. Anteunis ICMJE-formulier
Robert J. Stokroos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In het artikel Tinnitus: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling (Ned. Tijdschr.Geneeskd. 2015:159:A9397) miste ik in de paragraaf "Diagnostiek" het gebruik van de stethoscoop. Auscultatie van de schedel en het hals gebied kan zeker bij een tinnitus met pulsatiel karakter en synchroon aan de hartslag belangrijke aanwijzingen voor verdere diagnostiek opleveren.

Peter Mosmans, neuroloog n.p.

We danken collega Mosmans voor zijn reactie. We onderschrijven de waarde van het gebruik van de stethoscoop voor de diagnostiek van pulsatiele tinnitus (objectieve tinnitus).

In het artikel beschrijven we de pathofysiologie, en de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische, subjectieve tinnitus. Om deze reden is het gebruik van de stethoscoop niet vermeld in de paragraaf "Diagnostiek".

Joost van Tongeren