Tijdens zwangerschap stoppen met antidepressiva nadelig

Ellyze van Asbeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5122

Vrouwen die tijdens de zwangerschap gebruik van antidepressiva staken, hebben een groter risico op psychiatrische decompensatie dan vrouwen die hun medicatie continueren. Dat concluderen onderzoekers van een Deense cohortstudie in PLOS Medicine.

Er is gebrek aan onderzoek naar de gevolgen van het al dan niet continueren van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Xiaoqin Liu en collega’s onderzochten of het stoppen met antidepressiva voor of tijdens de zwangerschap samenhing met psychiatrische decompensatie (PLoS Med. 2022; online 31 januari).

De onderzoekers selecteerden in…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties