Zwangere wel of niet met een SSRI behandelen?

Klinische praktijk
Marjan W. Kooter-Nugteren
Birit F.P. Broekman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4970
Abstract

Casus

Een 35-jarige getrouwde, zwangere vrouw (G1P0) heeft in het verleden fluoxetine gebruikt vanwege een depressieve stoornis. De medicatie had goed effect, kon worden afgebouwd en inmiddels gebruikt ze al 2 jaar geen antidepressiva meer. Patiënte is nu 3 maanden zwanger en de huisarts heeft geconcludeerd dat zij een recidief heeft van de depressie, met matige tot ernstige anhedonie, insomnia en piekeren. Uit de familieanamnese blijkt dat ook haar moeder vanwege een recidiverende depressieve stoornis al jaren fluoxetine gebruikt. Patiënte is niet suïcidaal en staat niet open voor psychotherapie.

De huisarts verwijst haar naar de POP-poli, een adviserend multi-specialistisch spreekuur van psychiatrie, obstetrie en pediatrie voor vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben, met de vraag of zij al dan niet opnieuw moet beginnen met antidepressiva.

Is het verstandig de symptomen voorlopig nog te monitoren of is het beter om direct te beginnen met behandelen…

Auteursinformatie

OLVG, afd. Psychiatrie, Amsterdam: drs. M.W. Kooter-Nugteren, aios psychiatrie; dr. B.F.P. Broekman, psychiater (tevens: AmsterdamUMC).

Contact dr. B.F.P. Broekman (b.broekman@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteurs schreven dit artikel namens het POP-expertiseteam van het OLVG ( www.olvg.nl/pop-expertisecentrum) .

Auteur Belangenverstrengeling
Marjan W. Kooter-Nugteren ICMJE-formulier
Birit F.P. Broekman ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties