Ontwenning bij de pasgeborene na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Noera Kieviet
Koert Dolman
Hanneke Wennink
Marion Heres
Adriaan Honig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4395
Abstract

Samenvatting

  • Gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap leidt bij 20-30% van de pasgeborenen tot ontwenningssymptomen.

  • Literatuur over ontwenningssymptomen, zowel over het objectiveren als het behandelen ervan, is niet eenduidig.

  • Bij onderzoek in Pubmed en Embase werden 198 artikelen gevonden waarin mogelijk ontwenningssymptomen bij pasgeborenen werden beschreven na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap.

  • Veel voorkomende ontwenningssymptomen zijn veelal mild, zoals onrust, slaapproblemen en voedingsproblemen. Ernstige symptomen, waaronder convulsies, zijn zeldzaam.

  • Het kan soms moeilijk zijn om ontwenningsverschijnselen te onderscheiden van intoxicatiesymptomen.

  • De finneganscore wordt vaak gebruikt om ontwenning te herkennen. Post partum wordt een observatieduur van tenminste 48 h geadviseerd. Herkenning van ontwenning is van belang om onnodig aanvullend onderzoek te voorkomen.

  • Bij symptomen van ontwenning zijn ondersteunende maatregelen als inbakeren en frequent voeden meestal afdoende. In geval van ernstige ontwenning is fenobarbital een therapeutische optie.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Psychiatrie Obstetrie Pediatrie expertisecentrum, Amsterdam.

Drs. N. Kieviet, anios; dr. K.M. Dolman en dr. J.M.B. Wennink, kinderartsen; dr. M.H.B. Heres, gynaecoloog; prof.dr. A. Honig, psychiater.

Contact drs. N. Kieviet (n.kieviet@slaz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: A. Honing heeft onderzoeksgelden aangevraagd bij de Nierstichting en Fonds Nuts Ohra. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 maart 2012

Ook interessant

Reacties