Intra-uteriene blootstelling aan SSRI’s: geen reden voor routinematige controle op hypoglykemie

Onderzoek
Joris J. van Driel
J. (Hanneke) M.B. Wennink
Marion H.B. Heres
Adriaan Honig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A339
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren of pasgeborenen die intra-uterien aan selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) zijn blootgesteld een hogere kans hebben op het doormaken van hypoglykemie dan andere pasgeborenen.

Opzet

Een systematische review van cohortstudies.

Methode

Wij zochten via PubMed en Embase naar beschikbare cohortstudies waarin aan SSRI blootgestelde pasgeborenen werden vergeleken met niet blootgestelde pasgeborenen met als uitkomstmaat het al dan niet doormaken van hypoglykemie. Gevonden studies werden beoordeeld op methodologische kwaliteit met behulp van de ‘Guidelines for assessing quality in prognostic studies’ (QUIPS). De gevonden resultaten werden kwalitatief omschreven.

Resultaten

We vonden uiteindelijk 4 studies die geschikt waren voor verdere analyse. De opzet van de studies kwam redelijk overeen, maar de resultaten waren uiteenlopend. Belangrijke ‘confounders’ kwamen in verschillende mate voor in de studies, terwijl er niet voor werd gecorrigeerd. Met de gevonden onderzoeksresultaten kon derhalve geen uitspraak worden gedaan over de vraagstelling.

Conclusie

Er is onvoldoende bewijs in de literatuur voor een verhoogd risico op hypoglykemie van aan SSRI’s blootgestelde pasgeborenen. Indien een zuigeling echter symptomen doormaakt die passen bij zowel hypoglykemie als ontwenning, is een eenmalige glucosecontrole geïndiceerd.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, POP-expertisecentrum (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie), Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. J.J. van Driel, arts in opleiding tot kinderarts; dr. J.M.B. Wennink, kinderarts.

Afd. Gynaecologie/Verloskunde: dr. M.H.B. Heres, gynaecoloog.

Contact dr. J.M.B. Wennink (h.wennink@slaz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 september 2009

Ook interessant

Reacties