Consequenties van een bipolaire stoornis en gebruik van stemmingsstabilisatoren voor het beleid rond zwangerschap

Klinische praktijk
E.A.M. Knoppert-van der Klein
P. Kõlling
E.M. van Gent
I.L. van Kamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1960-5
Abstract

Samenvatting

– Bij patiënten met een bipolaire stoornis die een zwangerschap overwegen of doormaken, zijn de volgende punten van belang:

– Erfelijkheidsadvies: genetische kwetsbaarheid ligt vrijwel zeker ten grondslag aan het ontstaan van een bipolaire stoornis.

– Medicatie: beëindiging van het medicatiegebruik kan leiden tot een recidief; continuering van het gebruik kan intoxicaties veroorzaken bij moeder en kind en aangeboren afwijkingen bij het kind.

– Alternatieven voor een stemmingsstabilisator zoeken; elektroconvulsieve therapie is een mogelijkheid naast medicatie met antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen tijdens acute episoden van een stemmingsstoornis.

– Voorzorgen voor moeder en kind bij continuering van stemmingsstabiliserende medicatie: preparaten met gereguleerde afgifte gebruiken, extra bloedspiegelcontroles uitvoeren, schildklierfunctie blijven controleren, eventueel vitamine K toedienen, echoscopievruchtwaterpunctie verrichten, bevalling klinisch uitvoeren.

– Opvang van het pasgeboren kind: observatie, bloedspiegelbepalingen, controle van de schildklierfunctie, eventueel vitamine K toedienen.

Auteursinformatie

Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest, Jelgersmapolikliniek, Postbus 1250, 2340 BG Oegstgeest.

Mw.E.A.M.Knoppert-van der Klein, psychiater.

Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde, Enschede.

Mw.P.Kölling, psychiater.

Slingeland Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Doetinchem.

Dr.E.M.van Gent, zenuwarts.

Academisch Ziekenhuis, afd. Verloskunde, Leiden.

Mw.I.L.van Kamp, gynaecoloog.

Contact mw.E.A.M.Knoppert-van der Klein

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties