Tijd van slapen
Open

Verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten
Stand van zaken
11-12-2015
Ybe Meesters en Marijke C.M. Gordijn
  • Nu de 24-uurseconomie steeds nadrukkelijker haar stempel drukt op het maatschappelijke leven, worden de effecten van verstoring van het natuurlijke biologische ritme duidelijker.
  • Naast de effecten hiervan op slaap benoemen we in dit artikel de gezondheidseffecten op de langere termijn.
  • Tevens bespreken we potenti√ęle maatregelen om de nadelige effecten van werken in nachtdiensten op het welbevinden, de slaap en de gezondheid voor zover mogelijk te reduceren. Licht en ritme spelen daarbij een rol.
  • Meer onderzoek is nodig naar de gezondheidseffecten van het werken in nacht- en wisseldiensten.