Ziekte, gezondheid en zonlicht

Vrouw in de zon
Han J. van der Rhee
Claudia P. Coomans
Piet van de Velde
Jan Willem Coebergh
Esther de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6612
Abstract

Samenvatting

 

  • Nieuwe bevindingen maken duidelijk dat de invloed van zonlicht op de gezondheid groot is. Recente inzichten maken aannemelijk dat onze huid in principe goed is toegerust voor het Nederlandse klimaat, maar een veranderde blootstelling aan zonlicht veroorzaakt een gestage toename van huidkanker.

  • Die verandering bestaat vooral uit een afname van de dagelijkse blootstelling en een verschuiving van een regelmatig naar een onregelmatig blootstellingspatroon.

  • In Nederland is een enigszins gematigde, regelmatige blootstelling waarschijnlijk het beste zonadvies. Er zijn toenemend aanwijzingen dat regelmatige blootstelling aan zonlicht het risico op dikke darm-, borst- en prostaatkanker, non-hodgkinlymfoom, multiple sclerose en metabool syndroom verlaagt.

  • Licht beïnvloedt het circadiane ritme. Te weinig licht overdag en te veel licht in de avond of nacht kunnen het circadiane ritme verzwakken en verstoren. Verstoring van het circadiane ritme is waarschijnlijk een risicofactor voor het ontstaan van een aantal vormen van kanker en het metabool syndroom.

 

Auteursinformatie

Dr. H.J. van der Rhee, dermatoloog, Noordwijk.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Moleculaire Celbiologie, Leiden.

Dr. C.P. Coomans, fysioloog.

Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie, Leiden.

Dr. P. van de Velde, antropoloog-prehistoricus.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. J.W. Coebergh en dr. E. de Vries, epidemiologen.

Contact dr. Han J. van der Rhee (hvdrhee@casema.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Han J. van der Rhee ICMJE-formulier
Claudia P. Coomans ICMJE-formulier
Piet van de Velde ICMJE-formulier
Jan Willem Coebergh ICMJE-formulier
Esther de Vries ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties