Gunstige en ongunstige effecten van zonlichtexpositie

Klinische praktijk
H.J. van der Rhee
E. de Vries
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:118-22
Abstract

Samenvatting

- Nadelige effecten van zonlicht zijn onder andere het vaker of vroeger ontstaan van huidkanker en degeneratieve huidafwijkingen, en het optreden van fotodermatosen.

- Zonlicht heeft ook gunstige effecten; het kan het ontstaan en het beloop van bot-, spier- en huidziekten, van diverse maligniteiten (prostaat-, mamma-, colon- en ovariumcarcinoom, non-hodgkinlymfoom) gunstig beïnvloeden; ook heeft het een preventief effect op het ontstaan van immuunziekten, met name multiple sclerose.

- Deze beschermende werking wordt toegeschreven aan een versterkte aanmaak van vitamine D, die van belang is voor het botmetabolisme en die ook de celproliferatie en -differentiatie, de apoptose, de tumorinvasie en de angiogenese kan reguleren.

- Eventuele consequenties van deze nieuwe gegevens zijn dat de publieksvoorlichting over zonexpositie een waarschuwing tegen overmatige blootstelling aan zon moet blijven bevatten en daarnaast een regelmatige, beperkte zonblootstelling moet gaan stimuleren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:118-22

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, afd. Dermatologie, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag.

Hr.dr.H.J.van der Rhee, dermatoloog.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact Mw.dr.E.de Vries, epidemioloog; hr.prof.dr.J.W.W.Coebergh, arts-epidemioloog (h.vdrhee@hagaziekenhuis.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties