Tijd van slapen
Open

Verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten
Stand van zaken
11-12-2015
Ybe Meesters en Marijke C.M. Gordijn
Aanvaard op 23-11-2015.
Gepubliceerd op 11-12-2015.
In print verschenen in week 51 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9601