Tijd van slapen

Verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten
Stand van zaken
11-12-2015
Ybe Meesters en Marijke C.M. Gordijn
  • Nu de 24-uurseconomie steeds nadrukkelijker haar stempel drukt op het maatschappelijke leven, worden de effecten van verstoring van het natuurlijke biologische ritme duidelijker.
  • Naast de effecten hiervan op slaap benoemen we in dit artikel de gezondheidseffecten op de langere termijn.
  • Tevens bespreken we potentiële maatregelen om de nadelige effecten van werken in nachtdiensten op het welbevinden, de slaap en de gezondheid voor zover mogelijk te reduceren. Licht en ritme spelen daarbij een rol.
  • Meer onderzoek is nodig naar de gezondheidseffecten van het werken in nacht- en wisseldiensten.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing