Ticagrelor in ambulance levert weinig winst bij STEMI

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2316

Als direct na het stellen van de diagnose ‘myocardinfarct met ST-elevatie’ (STEMI) de plaatjesaggregratieremmer ticagrelor wordt gegeven, heeft dit nauwelijks voordelen boven het pas toedienen van het middel op de hartkatheterisatiekamer. Een iets verlaagd risico op het verstoppen van geplaatste stents zou het enige mogelijk nuttige effect van een snellere…

Ook interessant

Reacties