Bloedverdunners in ambulance

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1991-2
Download PDF

Het vroegtijdig toedienen van een hoge dosering van de trombocytenaggregatieremmer tirofiban (Aggrastat) in de ambulance biedt betere resultaten bij patiënten die een myocardinfarct met ST-elevaties (STEMI) hebben. Tot op heden is het gebruikelijk om in de ambulance relatief lichte bloedverdunners te geven als via een ecg de diagnose ‘hartinfarct’ is gesteld. Als in plaats daarvan tirofiban zou worden toegediend, zouden er tot 20 minder complicaties optreden na de dotterbehandeling in het ziekenhuis; er zouden vooral minder heringrepen en minder sterfgevallen zijn (Lancet. 2008;372:537-46).

Er werd een onderzoek verricht in 24 centra, verspreid over Nederland, Duitsland en België. Het toedienen van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptorantagonist bij 984 patiënten kort na het ontstaan van de klachten leidde vaker tot een normalisatie van de ecg-afwijkingen dan de toediening van een placebo. Ecg-verbeteringen waren al zichtbaar tijdens het ambulancetransport, maar ze waren 1 uur na de dotterbehandeling het duidelijkst. Tot nu toe wordt tirofiban pas toegediend in het ziekenhuis bij complicaties na de dotterbehandeling.

De resultaten van het door farmaceut MSD gefinancierde onderzoek laten volgens de auteurs duidelijk zien dat het huidige aanbod van bloedverdunners in de ambulance onvoldoende is. Zij pleiten daarom voor verbetering van de huidige praktijk.

Gerelateerde artikelen

Reacties