De experimentele fase ontgroeid

Thoracoscopische behandeling van atriumfibrilleren

5 jaar later
Joris R. de Groot
Sébastien P.J. Krul
WimJan P. van Boven
Antoine H.G. Driessen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2322
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

Patiënten met symptomatisch atriumfibrilleren komen in aanmerking voor een behandeling die is gericht op het herstellen van sinus ritme. Deze kan bestaan uit medicatie, cardioversies en katheterablatie of chirurgische ablatie. Vijf jaar geleden rapporteerden wij over een nieuwe ablatiebehandeling: thoracoscopische, videogeassisteerde chirurgie. Patiënten bij wie eerdere katheterablatie geen resultaat had, hebben met deze techniek een ongeveer twee keer zo grote kans dat het atriumfibrilleren stopt, maar ook een hoger risico op procedurele complicaties in vergelijking met katheterablatie. In een onderzoek bij patiënten met persisterend atriumfibrilleren, een vergrote boezem en in de meeste gevallen eerdere katheterablaties zonder resultaat had 50% van de deelnemers 5 jaar na deze ingreep geen atriumfibrilleren meer gehad. Van de andere helft had 91% ≤ 3 recidieven per jaar. Voor deze groep lijkt thoracoscopische chirurgie een rationele eerste keuze, maar direct vergelijkend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Hart Centrum, Amsterdam. Afd. Cardiologie: prof.dr. J.R. de Groot, cardioloog; dr. S.P.J. Krul, cardioloog in opleiding. Afd. Cardiopulmonale Chirurgie: dr. W.J.P. van Boven en dr. A.H.G. Driessen, cardiothoracaal chirurgen.

Contact J.R. de Groot (j.r.degroot@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Aanvaard op 20 december 2017

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2322

Auteur Belangenverstrengeling
Joris R. de Groot ICMJE-formulier
Sébastien P.J. Krul ICMJE-formulier
WimJan P. van Boven ICMJE-formulier
Antoine H.G. Driessen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties