Thoracoscopische behandeling van atriumfibrilleren

Klinische praktijk
Sébastien P.J. Krul
Antoine H.G. Driessen
Arthur A.M. Wilde
Jacques M.T. de Bakker
Bas A.J.M. de Mol
Joris R. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3938
Abstract

Samenvatting

Atriumfibrilleren is de meest voorkomende ritmestoornis bij de mens. Het grootste deel van de patiënten met atriumfibrilleren kan met medicijnen dagelijks redelijk tot goed functioneren. Een klein deel van de patiënten met atriumfibrilleren houdt symptomen ondanks gebruik van anti-aritmische medicatie. Zij kunnen in aanmerking komen voor invasieve behandeling van atriumfibrilleren, zoals endovasculaire katheterablatie (vooral succesvol bij paroxysmaal atriumfibrilleren) of de cox-mazeprocedure (een open hartoperatie), waarbij de geleiding tussen de pulmonale venen en het linker atrium wordt geblokkeerd. Hybride thoracoscopische pulmonale-venenisolatie (VATS-PVI) is een nieuwe minimaal invasieve behandeling voor atriumfibrilleren waarbij de cardiothoracaal chirurg en de cardioloog nauw samenwerken. Tijdens deze ingreep controleert de cardioloog met elektrofysiologische metingen of de blokkade van de geleiding geslaagd is. Deze benadering heeft een succespercentage van 86% na een follow-up van 12 maanden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Hartcentrum, Amsterdam.

Afd. Cardiologie en Hartfalen Research Centrum: drs. S.P.J. Krul, arts-onderzoeker; prof.dr. A.A.M. Wilde en dr. Joris R. de Groot, cardiologen.

Afd. Cardiothoracale chirurgie: drs. A.H.G. Driessen, cardiothoracaal chirurg (tevens: afd. Cardiologie en Hartfalen Research Centrum); prof.dr.mr.dr. B.A.J.M. de Mol, cardiothoracaal chirurg.

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland, Utrecht.

Contact dr. J.R. de Groot (j.r.degroot@amc.uva.nl)

Verantwoording

Imke van den Brink en drs. Caecilia M.A. Verlinden gaven commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict: A. Wilde ontving een vergoeding als lid van de wetenschappelijke adviesraad van Transgenomics; J. de Bakker ontving beurzen van Stichting Technische Wetenschappen, het BioMedical Materials program en Fondation Leducq. Financiële ondersteuning: dit project werd gefinancierd door een beurs van de Nederlandse Hartstichting (2009T021).
Aanvaard op 9 november 2011

Ook interessant

Reacties