Frequentie- en ritmecontrole bij boezemfibrilleren

Stand van zaken
28-03-2013
Sébastien P.J. Krul, Wouter R. Berger, Antoine H.G. Driessen, Arthur A.M. Wilde en Joris R. de Groot
  • Bij patiënten met boezemfibrilleren bestaat er geen duidelijke behandelvoorkeur voor regulatie van de hartfrequentie (frequentiecontrole; ‘rate control’) of voor het herstellen en handhaven van het sinusritme (ritmecontrole; ‘rhythm control’)

  • De behandelingsstrategie bij patiënten met boezemfibrilleren wordt vooral bepaald door de wensen en de klachten van de patiënt.

  • Bij alle patiënten, maar met name bij oudere patiënten en patiënten met weinig tot geen klachten, kan gestart worden met het reguleren van de hartfrequentie met een streeffrequentie in rust van < 110 slagen/min.

  • Ritmecontrole kan naast frequentiecontrole gestart worden bij patiënten met persisterende klachten door boezemfibrilleren.

  • Jonge patiënten met paroxismaal boezemfibrilleren maar zonder structureel hartlijden hebben mogelijk baat bij vroegtijdige (invasieve) ritmecontrole.