Atrio-oesofageale fisteling na thoracoscopische behandeling van atriumfibrilleren

Klinische praktijk
Louis J.X. Giesen
Hidde M. Kroon
Richard van Valen
Natasja M.S. de Groot
Charles Kik
Bas P.L. Wijnhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D71
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een atrio-oesofageale fistel (AOF) is een zeldzame maar ernstige complicatie van radiofrequente ablatie bij een video-geassisteerde thoracoscopische pulmonale-venenisolatie (VATS-PVI).

Casus

Een 68-jarige man kwam op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise en koorts. Hij had 8 weken daarvoor een VATS-PVI ondergaan. Bij aanvullend onderzoek waren de waarden van infectieparameters verhoogd en in bloedkweken groeide Streptococcus anginosus. Een CT-scan van de thorax liet een luchtconfiguratie zien in het linker atrium. Kort hierop ontwikkelde patiënt een linkszijdige hemiparese. In verband met verdenking op cerebrale luchtembolieën vanuit een AOF werd besloten patiënt te opereren. Tijdens een open hartoperatie konden het defect in het atrium en die in de oesofagus primair worden gesloten.

Conclusie

Een AOF is een zeldzame complicatie na een VATS-PVI. Patiënten presenteren zich veelal met aspecifieke klachten als koorts. Het is dan ook belangrijk hierop alert te zijn en laagdrempelig aanvullende diagnostiek te verrichten.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: L.J.X. Giesen MSc, coassistent (thans: aios heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft); dr. H.M. Kroon, chirurg; dr. B.P.L. Wijnhoven, chirurg.

Afd. Cardiothoracale chirurgie: drs. C. Kik, cardiothoracaal chirurg; R. van Valen, verpleegkundig specialist cardiothoracale chirurgie.

Afd. Cardiologie: dr. N.M.S. de Groot, cardioloog.

Contact dr. B.P.L. Wijnhoven (b.wijnhoven@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Louis J.X. Giesen ICMJE-formulier
Hidde M. Kroon ICMJE-formulier
Richard van Valen ICMJE-formulier
Natasja M.S. de Groot ICMJE-formulier
Charles Kik ICMJE-formulier
Bas P.L. Wijnhoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties