Thema's in 1987

Opinie
De Hoofdredactie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:689

Thans ligt voor u het tijdschriftnummer over doofheid en slechthorendheid dat tot stand is gekomen dank zij de hulp van het lid der redactie prof. dr.L.Feenstra. Het is het eerste van twee themanummers in 1987 waarin ziekten of gebreken van een zintuig veelzijdig worden besproken en waarin, behalve onderzoek en behandeling van de patiënt, de vroegtijdige herkenning en de preventie van de afwijkingen aan de orde worden gesteld. Over enige maanden zal over blindheid en slechtziendheid worden geschreven in een nummer waarvoor prof.dr.J.A.Oosterhuis als bijzonder redacteur wilde optreden.

Dat in de twee themanummers aandacht wordt gegeven aan vroege herkenning en opsporing, wijst op het streven van de redactie om in dit jaar en volgende jaren de huidige mogelijkheden van vroegtijdige diagnostiek onder de aandacht van de lezers te brengen. De bijtijds, bij eerste symptoom, gestelde diagnose kan van belang zijn voor de tijdige en daardoor eenvoudigere en effectieve behandeling; de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties