Neuromusculaire ziekten: zicht op inzicht

Opinie
J. Bethlem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1041-2

Het verheugt de hoofdredactie de lezers een themanummer over neuromusculaire ziekten te kunnen voorleggen, dat is gereedgekomen op instigatie en onder beheer van oud-redacteur prof.dr.J.Bethlem. Dit tijdschriftnummer brengt de bijzondere klinisch-wetenschappelijke ontwikkelingen binnen een moeilijk toegankelijk vakgebied bijeen en geeft ze de aandacht die ze verdienen.

De hoofdredactie is de schrijvers erkentelijk voor hun bijdragen en voor de zorgvuldigheid die zij bij de voorbereiding van hun gezamenlijke publikaties hebben betracht.

Van de ruim 500 neuromusculaire ziekten kennen de meeste artsen voornamelijk de ziekte van Duchenne. Dat is begrijpelijk indien men bedenkt dat in de veelal meer dan zes jaar durende medische opleiding slechts enkele uren aandacht wordt geschonken aan wat men ‘spierziekten’ pleegt te noemen. Bovendien zal een arts door de relatieve zeldzaamheid van neuromusculaire ziekten in het algemeen slechts enkele patiënten in zijn praktijk kunnen zien, zodat de aanvankelijk geringe kennis ook later niet wordt gecompenseerd door ervaring. Voor…

Auteursinformatie

Prof.dr.J.Bethlem, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties