Medische ethiek en gezondheidsrecht in het Nederlands medisch onderwijs. II. Gezondheidsrecht

Perspectief
F.C.B. van Wijmen
H.A.M.J. ten Have
I. van der Ploeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:418-22

Zie ook het artikel op bl. 414.

In een vorig artikel werd het medisch-ethische gedeelte besproken van een in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) uitgevoerd onderzoek naar de gewenste inbreng van medische ethiek en gezondheidsrecht in het medisch onderwijs. Thans is het gezondheidsrecht aan de beurt. Beschreven worden het vakgebied, de concretisering in thema's en leerdoelen, en de onderwijsprogramma's. Aan het einde van het artikel wordt ingegaan op de voorwaarden die voor beide disciplines vervuld moeten worden om de gewenste inbreng te realiseren.

Het vakgebied gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht is dat deel van het recht dat betrekking heeft op de geneeskunde en op de (curatieve en preventieve) gezondheidszorg en de positie van individuen in dat verband. Het gezondheidsrecht is gebaseerd op individuele en sociale grondrechten. Rechten van de patiënt en het recht op gezondheidszorg staan daarbij centraal. Recht heeft betrekking op relaties (rechtsverhoudingen) tussen overheden en burgers…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht.

Vakgroep Gezondheidsrecht: prof.mr.F.C.B.van Wijmen, gezondheidsjurist.

Vakgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte: mw.drs.I.van der Ploeg, filosoof.

Katholieke Universiteit, vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.H.A.M.J.ten Have, arts-filosoof.

Contact prof.dr.H.A.M.J.ten Have

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties